τραπεζικη  πληροφορηση & ενημερωση

BanksINFO.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-3341000
ΦΑΞ 210-9441410
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.nbg.gr
SWIFT BIC ETHNGRAA

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ